Målsätning


Vår målsättning är:

Att dokumentera folkmusik och folklig dans i södra  Roslagen.

Sprida kunskap om folklig musik och dans, olika dialekter i musik och dans.

Publicera folkmusik och danser, även historiskt intressanta spelmän.


Presentera egen dokumentation av danser från södra Roslagen.

Danser som dansats på dansbanor i Vallentuna med omnejd i slutet av 1800talet och börja av 1900talet  ända från andra världkriget och danshistoria från våra trakter.


Återkommande program 


Ett återkommande program är "Musik i Handlingstider" en lördag i månaden på Vallentuna bibliotek och kulturhus. Det är alltid klockan 13.00 och cirka en timmes konsert. Vi har också en julkonsert i mitten av december. 


Living Room Concert i Trädgården. Några gånger under sommaren har vi konsert i trädgården Rosenlundsvägen 14 östra Bällsta Vallenruna. Kl. 19,00 cirka en timme.

Du tar med något att sitta på t.ex. en trädgårdsstol och kaffekorg.